Bliv medlem af Kettinge Bylav

Bliv medlem af Kettinge Bylav

Et års medlemskab koster kr 50,-


  • Som medlem støtter man:
  • Bylavet arbejder for at udbrede de gode historier om vores område. 
  • Bylavet formidler kontakten mellem borgere - foreninger - myndigheder. Vi har blandt andet arbejdet for at cyklister fik bedre forhold langs vejen til Nykøbing, og for at kommunen bidrager til forskønnelse af vores område.
  • Bylavets aktiviteter gennem året. F eks Skraldsamling langs veje - Mølledag - Sankt Hans i grusgraven -  Juletræ ved møllen - m m
  • Og vi holder vælgermøder når det er "sæson".


Hvordan bliver man medlem?


  • Kontakt et bestyrelsesmedlem, f. eks kasserer Torben Jensen (telefon 22 28 41 06)

  • Vores mail adresse er kettingebylav(AT)gmail.com